Coaching


 

Resultaten

De aanpak is zeer resultaatgericht en toepasbaar. 

Cliënten ervaren o.a.:

• Meer zelfinzicht

• Ze zijn zich meer bewust van hun kwaliteiten en valkuilen

• Ze zijn in staat om oplossingsgericht te denken en te handelen

• Ze hebben weer inzicht in hun potentieel. 

• Ze zijn in staat daar ook naar te handelen en om voor hen belangrijke keuze te maken. 

• Voorts zien ze resultaat op het versterken van de focus en het verbeteren van prestaties.

• Dit leidt ook tot een versterking van het gevoel van zelfvertrouwen en eigenwaarde.