Visie & Waarden


Integriteit

Wij komen onze afspraken na. 

Zaken die in een traject worden besproken blijven binnen de kaders van dat traject, tenzij door de betrokkenen toestemming wordt verleend voor gebruik daarbuiten.

 

Samenwerking

Wij werken op basis van een gemeenschappelijk doel, en wij zijn samen met onze partners verantwoordelijk voor het behalen van de resultaten.