Stress en stress signalen


In het werk

Mensen presteren minder terwijl ze wel hard werken

Ze maken meer fouten

Verspilling van materiaal

Ze raken vaker betrokken bij conflicten

De relatie met collega’s en / of klanten gaat achteruit

Ze gaan frequent kort verzuimen: dat is vaak een voorbode van burn-out.

 

Leefstijl

Mensen ontwikkelen slechte gewoonten: ze gaan meer roken, meer koffie drinken, meer alcohol, medicijnen e.d. gebruiken, en ze gaan juist minder bewegen of sporten.