ga naar hoofdinhoud

Reïntegratie

Langdurig verzuim is voor organisaties en de betreffende medewerkers een last, niet alleen vanwege de directe en indirecte kosten van verzuim, maar ook vanwege alle verplichtingen die de Wet verbeterde Poortwachter aan werkgevers en werknemers oplegt. 

Deze verplichtingen hebben tot doel dat mensen niet onnodig lang verzuimen. Hiervoor moet alles worden gedaan wat redelijkerwijs verwacht kan worden, om iemand weer aan het werk te helpen. In de eigen organisatie, of als dat niet mogelijk blijkt, daarbuiten. 

In praktijk is het niet altijd makkelijk om aan alle inhoudelijke en administratieve verplichtingen te voldoen.

In dit traject biedt Duyff Consult ondersteuning met Arbeidsdeskundig onderzoek en advies:

Uitvoering Wet verbeterde Poortwachter

Bijvoorbeeld bij vragen als:

  • hebben we wel aan alle eisen voldaan;
  • zijn we op de goede weg;
  • heeft het zin om bezwaar aan te tekenen tegen de beslissing van het UWV;
  • het opmaken van een Eerstejaars evaluatie.
15

Reïntegratie binnen de organisatie

Bijvoorbeeld bij vragen als: 

  • is het werk wel passend; 
  • wat voor aanpassingen zijn nodig; 
  • wat is de loonwaarde.

Reïntegratie elders

Bijvoorbeeld bij vragen als: 

  • hoe kunnen we deze persoon het beste ondersteunen om elders werk te vinden; 
  • welk traject biedt goede kans van slagen.