ga naar hoofdinhoud

Stressmanagement

Stressmanagement in organisaties

  • Onderzoek naar en oplossingen aandragen voor oorzaken van werkdruk, werkstress en verzuim
  • Organisatie begeleiden in het creëren en implementeren van eigen 
oplossingen op dit gebied
  • Workshops voor werknemers en leidinggevenden

Individueel

  • Coaching van medewerkers die arbeidsgerelateerde stressklachten hebben
  • Coaching van leidinggevenden die medewerkers begeleiden bij reïntegratie
  • Coachen van degene die binnen het bedrijf verantwoordelijk is, bijv. de case manager
  • Coaching van medewerkers / leidinggevenden met ontwikkelingsvragen
  • Ondersteuning van management over beleidsvragen
13