ga naar hoofdinhoud

Visie & Waarden

Visie


Visie bedrijf

Duyff Consult ondersteunt organisaties en mensen om betere resultaten te verkrijgen, vanuit samenwerking, professionaliteit en succes.

Visie op gezondheid

Wat is gezondheid eigenlijk? Dat is een interessante vraag.
Gezondheid is uiteindelijk voor een groot deel een kwestie van houding en gedrag. Mensen kunnen zelf heel veel doen aan hun gezondheid. Ook is het verschil tussen ziek zijn, zich ziek voelen en zich als een zieke gedragen intrigerend.
Hoe mensen met dit alles omgaan, blijkt in de praktijk zeer verschillend.

De drijfveren die daar achter zitten zijn volgens ons bepalend, veel meer dan de ziekte of symptomen die iemand heeft. 

Werkelijk resultaat is dan ook te vinden in het ontdekken van die drijfveren, en daarvandaan gedragsverandering creëren.

Waarden


Resultaat

Wij werken naar een gezamenlijk geformuleerd resultaat. Wij checken of dit resultaat ook daadwerkelijk wordt gerealiseerd. Hiertoe meten en evalueren wij frequent. Waar nodig corrigeren wij.

Professionaliteit

Wij doen ons werk vanuit de hoogst mogelijke kwaliteit.
Wij delen onze kennis en laten kennis en vaardigheden achter.
Waar nodig schakelen wij derden in of verwijzen wij naar anderen met meer expertise.

31

Integriteit

Wij komen onze afspraken na.
Zaken die in een traject worden besproken blijven binnen de kaders van dat traject, tenzij door de betrokkenen toestemming wordt verleend voor gebruik daarbuiten.

Samenwerking

Wij werken op basis van een gemeenschappelijk doel, en wij zijn samen met onze partners verantwoordelijk voor het behalen van de resultaten.